Djelatnost Matice

Djelatnost Matice umirovljenika grada Belog Manastira obavlja se provođenjem programskih aktivnosti za izborno razdoblje i godišnjim programima rada, koji su međusobno povezani. Radi na uključivanju što većeg broja starijih osoba u aktivan društveni život, s ciljem aktivnog sudjelovanja u osmišljavanju, upravljanju, vođenju i realizaciji osmišljenih programa. Kroz suradnju s pojedincima, udrugama i institucijama u oblasti socijalne politike, kulture i sporta stvaramo potrebne pretpostavke za uključivanje u organizacije civilnog društva koje potiču animiranje starijih građana na društveno koristan rad, te tako osiguravamo aktivno i zdravo starenje.

Sudjelujemo na sajmovima i zložbama i drugim oblicima predstavljanja umirovljenika i starijih osoba na lokalnoj, regonalnoj, državnoj i međunarodnoj razini, te na senzibiliziranju javnosti i društvenih institucija kojima ukazujemo na potrebe i probleme skupine stanovništva starije životne dobi.

• Svake godine organiziramo međunarodnu likovnu koloniju, a tijekom godine više puta likovne i kreativne tradionice. Na likovnu koloniju pozivamo akademski obrazovane slikare i slikare amatere. Slike i ostali predmeti stvoreni na koloniji i radionicama izlažemo u našim prostorijama i u Centru za kulturu Grada Belog Manastira.
• U okviru sportsko-rekreativne djelatnosti svake godine organiziramo međunarodne sportske susrete strijih osoba. Natjecanje je u nekoliko sportskih disciplona primjerene osobama starije životne dobi. Za osvojena od 1-3 mjesta dodjeljujemo medalje. Na sportskim susretima sudjeluju članovi 6 udruga Osječko-baranjske županije, te dvije udruge susjednih zemalja Mađarske i Vojvodine. Dva puta tjedno provodimo tjelovježbu primjerenu starijim osobama u stručno vodstvo fizioterapeuta.
• U okviru programa zaštite zdravlja jedan puta tjedno provodimo mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka.