O nama

Matica umirovljenika grada Belog Manastira osnovana je 2010. godine. Matica je nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna udruga umirovljenika i starijih osoba. Osnovana je s ciljem uključivanja umirovljenika i starijih osoba u aktivan društveni život, aktivno sudjelovanje u organizacijama civilnog društva u oblasti socijalne politike, sporta, kultute i zaštite zdravlja te stvaranju potrebnih pretpostavki za animiranje starijih osoba na društveno koristan rad, osiguranje aktivnog i zdravog starenja. Udruga ima 226 članova.

Udruga je članica Matice umirovljenika Hrvatske, najveće organizacije umirovljenika u Republici Hrvatskoj u koju je uključeno 270.000 članova. MUH postoji od 1946, godine, predlaže rješenja parlamentu, Vladi, ministarstvima, vladinim i nevladinim institucijama, mirovinskom i zdravstvenom osiguranju za poboljšanje materijalnog, zdravstvenog i ukupnog društvenog položaja umirovljenika.